Banner 1
Banner 3
Banner 1
Banner 1
Banner 1
Banner 3
Banner 1
Banner 4
Banner 1
Banner 6

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Kozan Nhật Bản phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam và khu vực – hướng đến một tập đoàn mang đẳng cấp Quốc tế.

 

SỨ MỆNH

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp với chất lượng toàn cầu và am hiểu bản sắc địa phương, mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm sơn Kozani Export paint Nhật Bản đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.

Không ngừng sáng tạo chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng và toàn xã hội. Lao động hết mình đam mê và trách nhiệm cao nhất.

  • Hòacùng sự phát triển của xã hội, sản phẩm luôn hướng tới lợi ích cho khách hàng;
  • Hợptác bền vững, đối tác tin cậy, mang lại giá trị lâu dài cho người sử dụng;
  • Phát  huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết và đem đến cuộc sống tươi đẹp cho mọi người;
  • Triểnvọng mở rộng đầu tư để góp sức to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH - NHÂN

Tín:Sơn  Kozani Export paint Nhật Bản bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình, luôn luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết;

Tâm:Sơn Kozani Export paint Nhật Bản đặt chữ TÂM làm nền tảng, luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm;

Trí:Sơn Kozani Export paint Nhật Bản coi sáng tạo là sức sống, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm;

Tốc:Kozani Export paint Nhật Bản đặt tôn chỉ “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”, “Quyết định nhanh - Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh...”

Tinh:Sơn Kozani Export paint Nhật Bản đặt mục tiêu: Con người, sản phẩm, dịch vụ, cuộc sống, xã hội Tinh hoa;

Nhân:Sơn Kozani Export paintNhật Bản xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. Tạo “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Đối tác - Khách hàng